Werkvormen

Er is een scala aan mogelijkheden beschikbaar. Afhankelijk van jouw vraag maken
we een keuze uit de verschillende werkvormen.

 

NIET WEGHALEN

Inzichtgevende gesprekken

Inzichtgevende gesprekken kenmerken zich door een open, oordeelloze, gevoelvolle houding van mij als begeleider. Het is deze houding die centraal staat in de manier waarop je geleerd wordt om jezelf te benaderen. Alleen vanuit de gedachte dat elke situatie de mogelijkheid herbergt om jezelf beter te leren begrijpen en dat dus niets zonder waarde is, kan alles dat in een gesprek naar voren komt onderzocht worden. Juist het meest actuele dat bij jou speelt is de toegang tot een dieper begrip van de eigen drijfveren. Het is de rol van mij als begeleider om in de verbinding met jou volledig open aanwezig te zijn en vragen te stellen die jou weer verder brengt. Inzichtgevende gesprekken bepalen een groot deel van de begeleiding en hierin wordt geen actueel onderwerp geschuwd en is alles bespreekbaar.

Lichaamsgerichte oefeningen

Voor de meeste mensen is werkelijk voelen en afstemmen op wat het lichaam hen te vertellen heeft niet gemakkelijk. Zeker niet in onze Westerse maatschappij. Waar we gemakkelijk overspoeld worden door prikkels, indrukken, verplichtingen, moetens en maar doorgaan.

Wanneer we dan eindelijk even kunnen zitten en opmerken hoe het van binnen gaat, zijn het niet de leukste gevoelens die we tegenkomen. En daarmee neigen we ons af te sluiten van onze gevoelens. Door deze te verdoven, bijvoorbeeld door teveel of te weinig te gaan eten, roken, nog meer te gaan werken, alcohol – drugs – in slaap te vallen of welke wijze dan ook. Het kan ook klachten geven als angst, paniek of depressie.

Lichaamsgerichte oefeningen zijn er dan ook voor iedereen die anders wil omgaan met deze leefstijl van teveel en doorgaan op de automatische piloot. Hierin kun je leren om werkelijk af te stemmen op de behoeftes van het lichaam en hoe jij jezelf weer kunt resetten. Anders gezegd, hoe jij de prikkels van buitenaf en de emoties / spanningen / angsten van binnenuit kunt leren reguleren.

Oplossingsgerichte technieken

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van psychotherapie waarbij de oplossing centraal staat. Problemen en klachten worden besproken en verhelderd, maar ze worden niet diepgaand geanalyseerd. We zoeken niet naar de oorzaak, maar naar een oplossing. We gaan ervan uit dat er altijd een oplossing is, hoe groot of hardnekkig het probleem ook is. Oplossingsgerichte therapie helpt je antwoorden in jezelf te vinden. Antwoorden die volledig passen bij je levensstijl en persoonlijkheid.

Aandachtsoefeningen (mindfulness)

Een te vol dagprogramma, piekerige gedachten, stress. We zijn hier vaak zo zeer mee bezig, dat er nog weinig ruimte is voor positieve kanten. Herken je dit patroon? Je bent niet de enige.
Met mindfulness kun je hier bewust mee omgaan. Mindfulness is de techniek om met aandacht te leven.

We proberen het leven voortdurend te sturen. Dit houdt ons in doen, in de verandermodus, en we zijn nooit klaar. Mindfulness verschuift de aandacht van de verandermodus naar de acceptatiemodus. Het gaat er niet alleen om wat je krijgt, maar vooral om hoe je ermee omgaat. Mindfulness betekent bewust aandacht geven in dit moment, zonder oordeel.

Velen van ons worstelen met stress. Toch hoeft dit niet altijd zo te zijn. Ook jij kunt leren effectief om te gaan met klachten. Mindfulness brengt je terug naar het hier en nu. Je kunt belemmerende gedachten, emoties en spanning makkelijker loslaten.

(Zelf-)compassieoefeningen

In onze (westerse) cultuur denken we bij compassie meestal eerst aan mededogen naar anderen toe. Het blijkt echter dat compassie ook ontwikkeld kan worden naar onszelf toe. Zelfcompassie blijkt bevorderlijk te zijn voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren (MacBeth & Gumley, 2012; Neff, 2012). Een gestaag groeiende hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek toont aan dat zelfcompassie samengaat met:

 • Een verzachtende invloed op de impact van negatieve gebeurtenissen.
 • Meer persoonlijk initiatief, een grotere vaardigheid met moeilijkheden om te kunnen gaan en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties (ook wanneer die ongunstig uitpakken).
 • Minder angst om fouten te maken en minder angst voor afwijzing.
 • Meer zelfrespect, sympathie en begrip voor eigen tekortkomingen.
 • Een betere zelfzorg en een gezonder eetgedrag.
 • Meer emotionele intelligentie en een effectievere emotieregulatie, door emoties met vriendelijkheid in plaats van met vijandigheid te benaderen.
 • Meer positieve emoties, wijsheid, levensgeluk en optimisme.
 • Meer sociale verbondenheid.
 • Gezonder functioneren van onze hersenen en neurobiologische systemen.

Beoefening van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt juist voor een gezonde relatie met onszelf en juist ook voor een grotere openheid en mededogen naar anderen toe.

Acceptance en commitment Therapy (ACT)

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor ben je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

Psychologische Flexibiliteit

De focus van ACT ligt op het vergroten van je psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

 • Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
 • Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
 • Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
 • Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
 • Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
 • Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Gezamenlijk zorgen de oefeningen en metaforen uit deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit. Hierdoor kun je beter omgaan met de grillen van het leven, en zul je sneller geneigd zijn om de dingen te doen die echt belangrijk voor je zijn. ACT zorgt voor een vrolijke, speelse levenshouding, waarbij alle angst en pijn die inherent is aan het leven op de koop toe wordt genomen.

 

Mindful exposure

Je kunt mindfulness gebruiken bij emotionele problemen door er via de lichamelijke gewaarwordingen mee aan de slag te gaan.

Waarom zijn lichamelijke gewaarwordingen belangrijk? Bij emotionele problemen spelen gevoelens een doorslaggevende rol. Gevoelens voelen we in ons lichaam. We ervaren dan onder meer een verhoogde hartslag, een snellere ademhaling, gespannen spieren, een beklemming bij de keel, tranen in de ogen, warm worden, druk op de borst, spanning in de buik of vermoeidheid. Welke lijfelijke sensaties op de voorgrond staan hangt samen met het gevoel of een combinatie van gevoelens.

Emotionele problemen gaan niet over en/of er vindt geen verwerking en acceptatie plaats als de lichamelijke kant niet volledig gevoeld kan of mag worden. Er ontstaat als ‘oud zeer’ getriggerd wordt een automatisch reactiepatroon dat eenvoudig weergegeven er zo uit ziet:

Aanleiding -> Emotionele ‘pijn’ -> “Dit wil ik niet, dit moet weg.” -> Denken en handelen met als doel de ‘pijn’ niet te voelen.

Deze vermijdingsreactie heeft een tijdelijk positief effect totdat het probleem, vroeg of laat, weer de kop op steekt met hetzelfde automatische reactiepatroon. Mindfulness helpt om dit patroon te doorbreken door je keer op keer open te stellen voor de gevoelens in je lichaam die horen bij de ‘pijn’.

Deze vorm van confrontatie met onaangename ervaringen sluit aan bij een nieuwe theorie als verklaring voor psychopathologie: experiëntiële vermijding. Uit wetenschappelijk onderzoek is in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden dat achter verschillende emotionele problemen en ernstige psychische klachten vaak hetzelfde mechanisme schuilt: het vermijden van het ervaren van onprettige gevoelens. Die gevoelens proberen we op allerlei manieren te voorkomen, te negeren, te onderdrukken of te bestrijden. Met mindfulness doorbreken we die vermijding.

 Voor

 Persoonlijke ‘ont’wikkeling / groei

 

1Heid

persoonlijke 'ont'wikkeling / groei

06 1010 6053

1heid@coach-groningen.nl